ความฝันเกี่ยวกับหน้าต่างหมายถึงความหวังใหม่ความคาดหวังและความเป็นไปได้ ถ้าคุณมองผ่านหน้าต่างในฝันแล้วมันแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังพยายามที่จะดูดซับโลกภายนอกและสิ่งที่เป็นไปได้มันนํามาให้คุณ อาจ ณ จุด ใน ชีวิต ของ คุณ คุณ กําลัง พยายาม ที่ จะ ทําให้ เป็น วิธี แก้ไข ที่ สําคัญ ใน ปัญหา บาง และ มอง ผ่าน หน้าต่าง ช่วย เมื่อ คิด เกี่ยว กับ. ความฝันที่คุณมองผ่านหน้าต่างอาจบ่งบอกถึงความจําเป็นในการสํารวจโลกและชีวิตตามที่มันเป็น ความฝันดังกล่าวยังเน้นด้านจิตวิญญาณของบุคลิกภาพของเขา ความฝันที่คุณปิดหน้าต่างหมายถึงการปิดทําในความรู้สึกของปัญหาหรือบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหน้าต่างเสียแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าและความผิดหวังที่คุณจะประสบ

ฝันและเห็นล่อเมื่อคุณฝันเป็นสัญญาณอยากรู้อยากเห็นของความฝันของคุณ สัญญาณนี้บ่งบอกถึงความดื้อรั้น คุณหยิ่งเวลาได้ ฝันว่าคุณจะขี่ล่อ, หมายถึงความรับผิดชอบของ บริษัท ที่จะให้ความวิตกกังวลมาก. ฝันว่าคุณถูกโยนออกโดยล่อทํานายผิดหวังในความรักและการแต่งงาน ฝันและเห็นล่อตายจะอธิบายเป็นความฝันที่มีสัญลักษณ์สําคัญที่ฝัน ความฝันนี้หมายถึงสัญญาที่ขาดและลดลงในสถานะทางสังคม นอกจากนี้ยังเป็นข้อบ่งชี้ของทุกข์นานของเขา

ความฝันเกี่ยวกับล่อเป็นสัญลักษณ์ของคุณหรือคนอื่นที่รู้สึกว่าพวกเขาต้องทําทุกงาน ทําทุกอย่างที่คนอื่นต้องการ ความรับผิดชอบทั้งหมดแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการ แบกน้ําหนักหรือความเจ็บปวดทั้งหมดสําหรับคนที่ไม่ได้มีใด ๆ คุณอาจรู้สึกเครียดหรือต่ําลง

…(หน้าต่างห้องใต้หลังคา | รูรับแสง | การเปิด | ช่องมอง) ในความฝันหน้าต่างบานใหญ่แสดงถึงผู้หญิงที่มีนิสัยและความประพฤติที่ดีในขณะที่หน้าต่างแคบหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม หากผู้ชายเห็นตัวเองนั่งอยู่ในหน้าต่างในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะหย่าร้างกับภรรยาในที่สาธารณะ หากใครเห็นตัวเองนั่งอยู่ห่างจากหน้าต่างในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะแอบหย่ากับภรรยาของเขา ในความฝันหน้าต่างของบ้านยังเป็นตัวแทนของคนนอกที่ตระหนักถึงความลับภายในของบ้านหลังนี้ หน้าต่างในความฝันยังหมายถึงการบรรเทาจากความยากลำบากการเอาชนะความทุกข์การต่ออายุการเฉลิมฉลองและการเฉลิมฉลองวันครบรอบ ขึ้นอยู่กับทิศทางของพวกเขาในความฝันหน้าต่างยังหมายถึงข่าวผู้หญิงหรือเด็ก การเห็นกระจกหน้าต่างที่แปดเปื้อนหรือมีสีหมายถึงการปลูกต้นกล้าช่อดอกตั้งท้องลูกเรียนต่อซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือเบียดคนอื่น การนั่งผูกมัดในกล่องหน้าต่างในความฝันหมายถึงการแต่งงาน (ดูหน้าต่างห้องใต้หลังคาด้วย)…

การได้เห็นหน้าต่างที่เปิดอยู่และมองออกไปข้างนอกเพื่อดูภูมิทัศน์ที่ชัดเจนบ่งบอกถึงความปรารถนาของเราที่จะรู้อนาคตและการแสวงหาโดยไม่รู้ตัวเพื่อมุมมองที่มากขึ้นมุมมองใหม่ ๆ การอยู่ในห้องที่มีหน้าต่างปิดหรือแสดงว่ามีความมืดหรือมีหน้าต่างกั้นแสดงถึงความโดดเดี่ยวของเราและไม่สามารถมองเห็นขอบฟ้าใหม่ได้…

หากเราเห็นหน้าต่างของคริสตจักรหมายถึงการวิปัสสนาการทำสมาธิและความสงบภายใน

หน้าต่างที่เป็นวงกลมแสดงถึงลักษณะทางจิตวิญญาณของผู้เพ้อฝันและหน้าต่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมบ่งบอกถึงลักษณะของธรรมชาติที่มีเหตุผลมากขึ้น หากมุมมองผ่านหน้าต่างนั้นดูดีและมีแดดแสดงว่าความหวังและความปรารถนาของเราจะกลายเป็นจริงในอนาคตอันใกล้ หากเราเห็นเพียงความมืดในขณะที่มองผ่านหน้าต่างแสดงว่าอนาคตนั้นไม่แน่นอนมากทั้งทางวัตถุและทางวิญญาณ หากแทนที่จะมองออกไปนอกหน้าต่างเราอยู่ในห้องและเห็นหน้าต่างอยู่ไกลจากตัวเราความฝันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจความงามที่แท้จริงของชีวิต เมื่อเรามองไม่เห็นความสว่างและรับรู้เพียงความมืดนั่นแสดงว่าเราขาดการตอบสนองและความดื้อรั้นของเรา หากเราต้องการมองออกไปนอกหน้าต่าง แต่ไม่กล้าที่จะทำเช่นนั้นนั่นเป็นสัญญาณของความไม่แน่ใจและกลัวผลของการกระทำของเราเอง การฝันว่าเราจ้องมองระหว่างมู่ลี่เผยให้เห็นความอยากรู้อยากเห็นทางเพศ หน้าต่างขัดแตะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่จะหลีกหนีความเป็นจริง หากปิดหน้าต่างด้วยผ้าม่านก็จะเผยให้เห็นแง่มุมที่ซ่อนอยู่ของเรา เรามักจะรักษาชีวิตส่วนตัวอย่างมั่นคง หน้าต่างที่ปิดซึ่งไม่สามารถเปิดได้เผยให้เห็นว่าตอนนี้เรารู้สึกแข็งกระด้างถูก จำกัด และไม่มีความสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้า เมื่อเราออกไปข้างนอกหรือผ่านหน้าต่างนั่นแสดงว่าเราตัดสินใจผิดพลาดเส้นทางที่ผิดไม่ว่าจะในธุรกิจในโครงการหรือในความสัมพันธ์…

เปิดหน้าต่างความหวังใหม่จะถูกนำเสนอ ปิดหน้าต่างอุปสรรคและปัญหา โยนตัวเองไปข้างหน้าต่างหมายความว่าคุณไม่ควรทำอะไรแบบบุ่มบ่าม…

…การเห็นหน้าต่างในความฝันหมายถึงความหวังที่สดใสและความเป็นไปได้ที่กว้างไกล การฝันที่จะมองออกไปนอกหน้าต่างเป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติที่มีต่อชีวิตสัญชาตญาณและความคิดเห็นของคุณ บางทีคุณอาจกำลังพยายามตัดสินใจ การฝันว่าคุณมองออกไปข้างนอกตลอดหน้าต่างหมายถึงความรู้สึกสัญชาตญาณความรู้และมุมมองของคุณ การฝันมองเข้าไปในสถานที่ผ่านหน้าต่างหมายความว่าคุณได้ไตร่ตรองชีวิต หน้าต่างที่ปิดอยู่แสดงถึงการละทิ้งและการละทิ้ง การเห็นหน้าต่างแตกในความฝันบ่งบอกถึงความทุกข์ยากและความไม่ซื่อสัตย์ การเห็นหน้าต่างสีในความฝันหมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนบางแง่มุมในชีวิตของคุณ…

การได้เห็นหน้าต่างในความฝันถือเป็นจุดสูงสุดแห่งโชคชะตาของความหวังอันสดใส คุณจะเห็นความปรารถนาที่เป็นธรรมของคุณตกต่ำลงด้วยความสิ้นหวัง ความพยายามที่ไร้ผลจะเป็นส่วนของคุณ หากต้องการดูหน้าต่างที่ปิดอยู่เป็นการแสดงถึงการละทิ้ง หากพวกเขาแตกสลายคุณจะถูกไล่ตามด้วยความสงสัยที่น่าสังเวชถึงความไม่ซื่อสัตย์จากคนที่คุณรัก การนั่งติดหน้าต่างแสดงว่าคุณจะตกเป็นเหยื่อของความโง่เขลา ในการเข้าบ้านทางหน้าต่างหมายถึงว่าคุณจะถูกค้นพบในขณะที่ใช้วิธีการที่ไม่น่าไว้วางใจเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ดูมีเกียรติ การหลีกหนีทีละคนบ่งบอกว่าคุณจะตกอยู่ในปัญหาที่งานหนักจะทำให้คุณอยู่ใกล้ ๆ อย่างไม่น่าเชื่อ หากต้องการมองผ่านหน้าต่างเมื่อผ่านไปและมีวัตถุแปลก ๆ ปรากฏขึ้นให้คาดการณ์ล่วงหน้าว่าคุณจะล้มเหลวในการอพยพที่คุณเลือกและสูญเสียความเคารพที่คุณเสี่ยงต่อสุขภาพและความพึงพอใจ…

…การฝันถึงหน้าต่างที่เปิดอยู่แสดงให้เห็นว่าคุณสงสัยว่ากำลังถูกสอดแนมซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ การฝันว่าตัวเองเข้าไปในบ้านทางหน้าต่างเตือนว่าคุณจะถูกจับได้ว่ากระทำการไม่ซื่อสัตย์ บ่อยครั้งมีการคาดการณ์ว่าเราจะได้รับข้อพิพาทและการดำเนินคดีที่จะได้รับการแก้ไขจากผลประโยชน์ของเรา หากในระหว่างความฝันเราเห็นตัวเองเปิดหน้าต่างนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราสามารถคาดหวังความสำเร็จความสุขและความสบายใจในความพยายามของเรา หากเราเห็นว่ามันปิดความเศร้าโศกและโชคร้ายรอเราอยู่ หน้าต่างที่ประดับด้วยดอกไม้แสดงถึงความสงบและความสามัคคีที่บ้าน หากในความฝันเราเห็นตัวเองกำลังทำความสะอาดหน้าต่างนั่นหมายความว่าเราจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไม่คาดคิดซึ่งจะทำให้เราเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายที่เราไม่รู้ว่าจะเอาชนะได้อย่างไร โดยรวมแล้วหน้าต่างหมายความว่าเราได้รับการยอมรับอย่างดีในชีวิตการทำงานของเราและเราได้รับการเคารพและพิจารณาอย่างสูง…

ความฝันเกี่ยวกับทางออกเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาของคุณที่จะหาทางออกจากสถานการณ์ชีวิตที่ตื่นขึ้น ความฝันเกี่ยวกับการมองหาทางออกอาจแสดงถึงความสิ้นหวังหรือความปรารถนาเร่งด่วนของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงการรักษาสัญญาหรือต้องพูดคุยกับใครบางคน…

ความฝันเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเป็นสัญลักษณ์ของทางเลือกที่คุณกําลังทํา ใครหรือสิ่งที่คุณเลือกที่จะระบุด้วยการลงคะแนนเสียงยังสามารถเป็นตัวแทนของการกระทําที่นําไปสู่การพูดสิ่งที่คุณคิดและที่เสียงของคุณได้ยิน ทําให้การตั้งค่าของคุณเป็นที่รู้จักผ่านการกระทําหรือเฉย การลงคะแนนเสียงในฝันยังสามารถเป็นตัวแทนของการปฏิเสธปากแข็งที่จะยอมรับความเชื่อบางอย่างหรือสถานการณ์ ยืนบนปัญหา ตัวอย่าง: ชายคนหนึ่งฝันเห็นคนลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งและเป็นพยานผู้ชนะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ในชีวิตจริงเขาถูกกดดันโดยใครบางคนที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะเวลาของปี เขาทําความคิดเห็นของเขาที่รู้จักกันกับคนนี้อย่างต่อเนื่องปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือเพราะเราต้องการผลที่แตกต่างกัน

ความฝันที่คุณเอาคําสาบาน, หมายถึงความปรารถนาของคุณที่จะแสดงความคิดและความคิดเห็นของคุณ ความฝันยังสามารถบ่งบอกถึงความปรารถนาของคุณที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเฉพาะ

ความฝันเกี่ยวกับความรู้สึกปีกซ้ายเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกของการเป็นส่วนตัวเข้าใจผิดหรือถูกคุกคาม คุณอาจมีความรู้สึกของการละทิ้งหรือไม่ถูกรวม รอพ่อแม่ฝันมากทั่วไปของถูกทิ้งออก. นี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับคู่ของคุณถูกเน้นมากขึ้นในทารกกว่าที่พวกเขาเป็น สัญญาณที่คุณอาจต้องพยายามอดทนมากขึ้นกับความเจ็บป่วยของภรรยาของคุณหรือจะเปิดมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณต่อภรรยาของคุณ

เมื่อฝันจะสาบานในความฝันแล้วเขาแสดงสัญญาจริงเขาทํากับคนอื่นหรือตัวเอง บางทีความฝันจะพยายามจําคุณ ในทางกลับกันคําสาบานแสดงความเคารพและความรักที่คุณมีต่อคู่ของคุณ

ถ้าคุณฝันและในความฝันที่คุณเห็นว่าคุณออกกําลังกายก็หมายความว่าความกังวลของคุณเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ คุณอาจจะกังวลเกี่ยวกับการเหมาะสมในอุดมคติของสังคมความงาม อีกวิธีหนึ่งคือความฝันอาจบ่งบอกว่าคุณต้องใช้สิทธิและอํานาจของคุณในบางสถานการณ์

ดูความหมายของคนจีน

ความฝันเกี่ยวกับตะวันออกกลางเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจที่คุณติดอยู่ในอดีตที่ผ่านมา ความยากลําบากในการปล่อยให้ไปหรือก้าวต่อไป บางพื้นที่ในชีวิตของคุณที่คุณหรือคนอื่น ๆ อย่างถาวรเลือกที่จะไม่เปลี่ยนความเชื่อบางอย่างทัศนคติหรือความไม่พอใจ ตัวอย่าง: ชายคนหนึ่งฝันถึงการต่อสู้กับผู้คนในทะเลทรายตะวันออก ในชีวิตจริงมันยากที่จะปล่อยให้ไปของสถานการณ์ที่น่าอาย

ฝันเกี่ยวกับหรือเห็นในสายความฝันเป็นสัญลักษณ์ของการขาดความเป็นอิสระในสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ คุณรู้สึกถูกจํากัดหรือผูกขึ้น ถ้าสายเคเบิลถูกตัดแล้วมันแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังทําลายความสัมพันธ์ที่ป้องกันไม่ให้คุณกลับ

ถ้าคุณเห็นสายไฟในฝันความฝันดังกล่าวคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระและอายุยืนของมัน สายที่แตก, หมายถึงการขาดความแข็งแรงในบุคลิกภาพของคุณ. บางทีอาจมีบางสิ่งที่คุณต้องแก้ไขเพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์

ความฝันเกี่ยวกับการกระโดดอย่างมีความสุขในขณะที่คุณเดินเป็นสัญลักษณ์ของจิตสํานึกของการนมัสการตัวเองต้องกังวลเลย คิดว่าบางพื้นที่ชีวิตของคุณจะเป็นเสมอห่วงสมบูรณ์ ฝันว่าคุณกําลังไม่สนใจว่าเวลาเป็นสัญลักษณ์ของการรับรู้ของเหตุการณ์บางอย่างไม่สําคัญมาก คิดว่าบางพื้นที่ของชีวิตของเขามีความสําคัญหรือร้ายแรงและตระหนักว่ามันไม่ได้ ความฝันเกี่ยวกับการข้ามอาหารเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกว่าบางส่วนของแผนหรือโครงการของคุณไม่จําเป็น การข้ามอาหารเช้าสามารถสะท้อนความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นของประสบการณ์หรือสถานการณ์ การข้ามอาหารกลางวันเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงในช่วงกลางของประสบการณ์สถานการณ์ การข้ามอาหารมื้อเย็นสามารถสะท้อนความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงการผ่านจุดสิ้นสุดของสถานการณ์ หากต้องการฝันว่าระเบียนหรือเพลงจะไม่สนใจประสบการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกถึงวิธีใดที่ไม่นานเท่าที่คุณต้องการ การหยุดชะงักในสภาพอากาศที่ดีของคุณ โดยเจตนาละเว้นเพลงสามารถสะท้อนความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงหรือผ่านสถานการณ์อารมณ์อึดอัด ความฝันเกี่ยวกับการข้ามฉากในภาพยนตร์เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงหรือผ่านชิ้นส่วนที่ไม่พึงประสงค์ของประสบการณ์ที่คุณกําลังมี นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความอดทนหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการเสียเวลา

ความฝันของการต้องก้าวกระโดดยักษ์เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือความเสี่ยงที่คุณกําลังถ่าย ทําให้ ~ก้าวใหญ่~ ไปข้างหน้าในพื้นที่บางส่วนของชีวิตของคุณ ก้าวกระโดดสู่ความฝันอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสัญญาณที่คุณจะต้องเชื่อในตัวเองมากขึ้น ตัวอย่าง: ผู้หญิงที่ฝันของการต้องกระโดดจากด้านบนของภูเขาไปอีก ในชีวิตจริงเธอกําลังผ่านการสัมภาษณ์งานที่ถูกขจัดคนในรอบ เธอผ่านรอบแรกและพร้อมที่จะอดทนรอบสุดท้าย

ฝันว่าคุณกําลังกระโดดบนวัตถุหมายความว่าในที่สุดคุณจะบรรลุเป้าหมายและความปรารถนาของคุณหลังจากที่ความพยายามและการต่อสู้บาง ดูการตีความความหมายของการกระโดด

ความฝันของฮ็อพบ่งบอกถึงความประหยัดพลังงานและพลังในการเข้าใจและเชี่ยวชาญเกือบทุกเรื่องทางธุรกิจ Hops เป็นความฝันที่ดีสำหรับทุกชนชั้นคนรักและพ่อค้า…

การกระโดดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยความกลัวหรือด้วยความเร่งรีบในความฝันหมายถึงการกล่าวหาการดูหมิ่นหรือข่าวที่รบกวนชื่อของตน การกระโดดลงมาจากที่สูงในความฝันหมายถึงการแยกจากกันหรือเปลี่ยนสภาพจากความสะดวกสบายไปสู่ความรู้สึกไม่สบาย การกระโดดอย่างรวดเร็วในความฝันหมายถึงการขึ้นที่สถานีและการกระโดดลงไปในความฝันหมายถึงการเสื่อมสภาพของสถานะ (ดูการกระโดดด้วย)…

การขาดความอดทน

(ดูการกระโดด)

ความรักที่จริงใจและทุ่มเท ความซื่อสัตย์ การแต่งงานที่มีความสุขและความสุขที่บ้าน…

ความฝันเกี่ยวกับสิ่งที่กระโดดเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะอุปสรรคหรือไม่ปล่อยให้สิ่งที่จะได้รับในทางของคุณ อํานาจการตัดสินใจ มันสามารถรู้สึกกดดันหรือความรู้สึกถูกบังคับให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การโอกาสหรือความเสี่ยง ฝน ความฝันของการกระโดดเพื่อให้บรรลุสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดปรารถนาพยายามคิดใหม่หรือความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายยาก เสี่ยงหรือพยายามสิ่งที่แตกต่างกัน ปัญหาที่ต้องปัญญาหรือความสนใจของคุณเต็ม ความเสี่ยง ความฝันของการกระโดดสําหรับความสุขเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ ความฝันเกี่ยวกับการกระโดดขึ้นและลงในสถานที่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของคุณที่จะทําซ้ําบางสิ่งบางอย่างมากขึ้น กระโดดยังสามารถเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ความฝันของการกระโดดลงไปในน้ําเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์ที่เป็นอันตรายหรือความไม่แน่นอนที่คุณกําลังเลือกที่จะเผชิญทั้งหมดในครั้งเดียว เลือกที่จะเผชิญกับปัญหา~ได้รับมือของคุณสกปรก~หรือมีโอกาสที่ดี เลือกให้มีส่วนร่วมกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์