…ฝันว่าคุณแสวงหาคำชื่นชมบอกล่วงหน้าว่าคุณจะได้รับตำแหน่งแห่งเกียรติยศที่ไม่ได้รับการยกย่อง หากคุณเสนอการยกย่องชมเชยคุณจะเข้าร่วมโดยชัดแจ้งกับของที่รักโดยหวังว่าจะได้รับประโยชน์ทางวัตถุมากขึ้น…