ธนูและลูกศรในความฝันหมายถึงผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับจากการที่ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ การยิงไม่ดีหมายถึงความหวังที่ผิดหวังในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ…

ความฝันเกี่ยวกับคันธนูและลูกศรเป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายแผนการและการเตรียมการที่คุณกำลังทำหรือกำหนดไว้สำหรับตัวคุณเอง มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบหรือสิ่งที่คุณต้องการ หากคนชั่วหรือคนชั่วใช้ธนูและลูกศรในความฝันมันเป็นสัญลักษณ์ของบุคลิกภาพของคุณโดยมีเป้าหมายหรือแผนการที่ไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของคุณหรือเป็นการต่อต้าน นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนถึงใครบางคนที่คุณคิดว่ามีเป้าหมายที่จะได้รับคุณ หากใช้คันธนูและลูกศรเพื่อเบรกหน้าต่างจะเป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายและแผนการของคุณที่ทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของคุณได้ยากหรือตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับอนาคต…