(งานเลี้ยงอาหารค่ำ) การเข้าร่วมงานเลี้ยงหรือจัดเลี้ยงในความฝันหมายถึงการปัดเป่าความทุกข์และการเอาชนะความทุกข์ยาก การจัดเลี้ยงใน dreatai ยังหมายถึงการเฉลิมฉลองการนัดหมายใหม่หรือการต้อนรับแขกกิตติมศักดิ์ อย่างไรก็ตามงานเลี้ยงในความฝันยังบ่งบอกถึงความทุกข์ความเศร้าโศกหรือความเศร้าโศก (ดูสีด้วย | ค่าอาหาร | อาหาร)…