…(ฮัจญ์ | Eid-ul Adha | งานเลี้ยงบูชายัญ | วันที่ 10 ของ Zul-Hijjah | Greater Bairam | Manumission | ารเสียสละ | ารแสวงบุญ | ารตอบสนอง) Witnessingthe Feast of Immolation (arb. Eid-ul Adha) ในความฝันหมายถึงการระลึถึงอดีตการต่ออายุ ของการเฉลิมฉลองที่ผ่านมาการฟื้นฟูสภาพแห่งความสุขการหวนคืนช่วงเวลาแห่งอดีตอันน่ารื่นรมย์หนีจากการทำลายล้างความรอดการไถ่ถอนการปล่อยตัวจากคุหรืออิสรภาพจากหนี้สิน (ดู Feast of Breaking the Fast | Ram | Sacrifice)…

ความฝันเี่ยวับการประมงเป็นสัญลัษณ์ที่เี่ยวข้องับปัญหาทางจิตใจและอารมณ์และพยายามที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึในปัญหาของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของการค้นหาของคุณสําหรับการแ้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ความฝันเี่ยวับการตกปลาน้ําแข็งเป็นสัญลัษณ์ของการค้นหาวิสัยทัศน์ในแข็งหรือ ~แช่แข็ง~ อารมณ์และความคิดหมดสติ สิ่ง จา อดีต ของ คุณ ที่ ยา เข้าใจ หรือ ว่า อาตมา ป้องัน จาก การ ดู ยัง สามารถ แสดง ความ พยายาม ใน าร หา วิธี แ้ไข ใน ระหว่าง สถานการณ์ ไม่ แน่นอน ที่ ถู ถือ. จับปลาเป็นสัญลัษณ์ดึงดูดวิสัยทัศน์ที่คุณเอาจากสติในจิตสํานึของคุณ

…(arb. Eid-ul Fitr | Lesser Bairam | รอมฎอน | ที่ 1 ของ Shawwal) ารเป็นพยานในงานฉลองการละศีลอดเดือนรอมฎอนในความฝันหมายถึงการเอาชนะความหดหู่ารขจัดความเครียดการฟื้นคืนความสุขความสงบในชีวิตการยอมรับการละหมาดการกลับใจ จากบาปการู้คืนความสูญเสียการบรรเทาทุข์ารค้นหาของที่หายไปความมั่งคั่งความสะดวกสบายการใช้จ่ายเงินและการแลกเปลี่ยนของขวัญ (ดู Feast of Immolation ด้วย)…

…ความฝันเี่ยวับเอเลี่ยนสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัญลัษณ์ของความรู้สึอันตรายที่ทรงพลัง ความกลัวอันทรงพลังที่ควบคุมคุณ สถานการณ์อันตรายที่คุณทำอะไรไม่ได้หรือต้องอยู่ด้วย หรืออีทางหนึ่งเอเลี่ยนสัตว์เลื้อยคลานอาจเป็นสัญลัษณ์ของบุคคลหรือสถานการณ์ที่ต้องการทำให้คุณล้มเหลวและทำให้คุณเป็นแบบนั้น มนุษย์ต่างดาวสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังกลัวสถานการณ์ที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ แฟน ๆ ของ David Icke อาจพบว่ามันน่าสนใจที่จะรู้ว่าทฤษฎีของ David Icke เี่ยวับคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนั้นน่าจะเิดจากภาพหลอนเชิงสัญลัษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึอันตรายทั้งหมดที่พวกเขาเห็นใน Illuminati ใคร็ตามที่ David Icke ให้สัมภาษณ์ว่าเคยเห็น Reptilian Alien มีแนวโน้มที่จะสัมผัสับภาพหลอนที่ใช้สัญลัษณ์ในฝัน…

…(ฮัจญ์) ารเดินทางไปยังนครเมกกะปฏิบัติตามเสาหลัที่บังคับและการเฉลิมฉลองในพิธีในความฝันแสดงถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณและศาสนา มันจะนำมาซึ่งรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้ับเขาในชีวิตนี้และในครั้งต่อ ๆ ไปคือคลายความกลัวของเขาและบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่น่าไว้วางใจ หากความฝันนี้เิดขึ้นในช่วงฤดูแสวงบุญนั่นหมายถึงผลกำไรสำหรับพ่อค้าการฟื้นตัวของคนป่วยการหาแนวทางหลังจากที่ไม่ใส่ใจหรืออาจหมายความว่าคน ๆ หนึ่งจะไปแสวงบุญหากเขายังไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ทางศาสนาที่บังคับนี้ หากความฝันของใครคนหนึ่งเิดขึ้นนอกฤดูแสวงบุญนั่นอาจหมายถึงสิ่งที่ตรงันข้าม หากใครเห็นว่าตัวเองเป็นผู้แสวงบุญในความฝันและหากเขาดูถูจากการไปแสวงบุญจริง ๆ แม้ว่าเขาจะมีวิธีารทำเช่นนั้น็หมายความว่าเขาเป็นคนที่ตำหนิและเป็นคนเนรคุณ ารเดินทางแสวงบุญในความฝันยังบ่งบอกถึงความจำเป็นในการรับใช้พ่อแม่และซื่อสัตย์ต่อพวกเขาหรือหน้าที่ในการรับใช้ครูและซื่อสัตย์ับเขา ารเดินทางแสวงบุญในความฝันยังหมายถึงการไปเยี่ยมเยียนผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้านับุญชีคนัวิชาการหรืออาจหมายถึงการแต่งงานการได้รับความรู้ตอบสนองความต้องการพัฟื้นจากความเจ็บป่วยกลับใจจากบาปหรือเข้าร่วม บริษัท ของ คนใจบุญ หากใครเดินทางไปแสวงบุญโดยใช้ยานพาหนะในความฝันหมายความว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ หากเขาเดินทางด้วยเท้าโดยนำอูฐในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะทำเช่นนั้นด้วยความช่วยเหลือของผู้หญิง หากเขาขี่ช้างในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะเดินทางไปแสวงบุญในฐานะสมาชิของคณะผู้แทนของรัฐบาล หากใครเดินทางด้วยเท้าในความฝันนั่นหมายความว่าเขาได้ทำตามคำปฏิญาณซึ่งเขาจะต้องทำให้สำเร็จ ารเห็นตัวเองกลับมาจากการแสวงบุญในความฝันหมายถึงผลกำไรและการผ่อนคลายจากความเครียด หากผู้ใดถือเสบียงของเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าของเขาด้วยความนับถือและเคารพยำเกรง ารแบกเสบียงของผู้แสวงบุญในความฝันยังหมายถึงการจ่ายเงินให้ับคนยากจนหรืออาจหมายถึงการจ่ายหนี้ ถ้าใครเห็นว่าตัวเองกำลังไปแสวงบุญคนเดียวและมีคนยืนขึ้นเพื่ออำลาเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะตายในไม่ช้า (โปรดดู ‘Arafat | Circumambulation | Cradle of Ismail | Ka’aba | Mina | Muzdalifa | Pelting stone | Responding | Sa’i | Station of Abraham |’ Umrah)…

ถ้าคุณฝันของการขอวีซ่าอเมริันแล้วหมายความว่าคุณําลังมองหาชีวิตที่ดีที่สุดและเสรีภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ําลังมองหาการสนับสนุน อาจ ณ จุด นี้ ใน ชีวิต ของ คุณ คุณ พยายาม หา ตัว เอง และ คุณ เป็น และ คุณ ต้อง เป็น คน เดียว นี้.

ความฝันเี่ยวับ flaxseed เป็นสัญลัษณ์ของความรู้สึของคุณว่าสิ่งที่~ควร~จะดีสําหรับคุณหรือมีจะเป็นประโยชน์ ลบ flaxseed สามารถ เป็น สัญญาณ ว่า คุณ ยโส มาี่ยว ับ ประโยชน์ ของ สิ่ง หนึ่ง.

…ความฝันเี่ยวับการขยับรูปร่างเป็นสัญลัษณ์ของพฤติรรมที่เห็นได้ชัดว่ากำลังปรับตัวต่อหน้าคุณ คุณหรือคนอื่นที่เห็นได้ชัดว่ามีารเปลี่ยนแปลงพฤติรรมหรือความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ต้องการต่อไป ในทางลบการขยับรูปร่างอาจสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของผู้คนที่โกหกเี่ยวับบางสิ่งบางอย่างและจากนั้น็ทำสิ่งที่ตรงันข้ามับสิ่งที่พวกเขาโกหกอย่างชัดเจน ารฝันว่าคุณมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปอาจแสดงถึงความต้องการอย่างต่อเนื่องของคุณในการเปลี่ยนเรื่องราวหรือความตั้งใจของคุณับผู้อื่นเพื่อให้เหมาะับตัวคุณเอง ทำทุอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไร็ตาม แฟน ๆ ของ David Icke อาจพบว่ามันน่าสนใจที่ทฤษฎีารเปลี่ยนรูปร่างของสัตว์เลื้อยคลานในความเป็นจริงอาจเป็นเพียงสัญลัษณ์ของนัการเมืองที่โกหกต่อสาธารณชนในขณะที่เราสังเกตเห็นว่าพวกเขาทำนโยบายที่สวนทางับความเป็นอยู่ของเรา ผู้คนที่ David Icke ได้สัมภาษณ์ผู้ที่อ้างว่าเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจเคยเห็นเพียงภาพหลอนที่เป็นสัญลัษณ์ของพฤติรรมเชิงลบที่โปร่งใสนี้…

ความฝันเี่ยวับอาหารเป็นสัญลัษณ์ของความคิดความเชื่อหรือสถานการณ์ที่ถู ~ส่ง~ ให้คนฝัน สิ่งที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับจากผู้อื่น คุณอาจรู้สึว่าชีวิตคือการให้คุณบางประสบการณ์~ของ~ถาด ความฝันเี่ยวับอาหารที่แตกเป็นสัญลัษณ์ของสัญญาที่ขาดไม่ได้หรือความล้มเหลวของความคาดหวัง สิ่งหนึ่งที่คุณคิดว่ามีารรับประันเป็นไปไม่ได้อีต่อไป ความรู้สึของความไม่เพียงพอความยากจนและขาด ความฝันเี่ยวับอาหารบนชั้นวางเป็นสัญลัษณ์ของความเป็นไปได้ที่ําลังรอที่จะตระหนั คุณสามารถให้บางสิ่งบางอย่างได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ความฝันเี่ยวับการล้างจานเป็นสัญลัษณ์ของการเคลื่อนย้ายหรือการวางแผนสําหรับขั้นตอนต่อไปของชีวิตของคุณ คุณจบับบางสิ่งบางอย่างหรือสมบูรณ์ําจัดความเชื่อบางอย่างคุณมี ตัวอย่าง: ผู้ชายฝันเห็นผู้หญิงที่เขาชอบล้างจาน ในชีวิตจริงเขาตระหนัเพียงว่าเธอมีแฟนและมันอาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะจบเธออย่างสมบูรณ์