ความฝันที่มีประกายเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพิเศษหรือยอดเยี่ยม อยากเห็นบางสิ่งที่สมบูรณ์แบบตลอดกาล กังวลสําหรับสิ่งดีหรือ~บวก~เท่านั้น ลบ sparkles สามารถเป็นสัญญาณว่าคุณกําลัง noticing สถานการณ์ผ่าน ~แว่นตาสีชมพู.~