นาฬิกาแขวนนาฬิกาพกนาฬิกาข้อมือ ฯลฯ บ่งบอกถึงการฟื้นคืนของความรักในอดีตเวลาที่สูญเสียไปกับการกระทำที่ไร้ผลความเกลียดชังและความเคียดแค้น