น้ำลายหรือน้ำลายในความฝันแสดงถึงองค์ประกอบของความแข็งแกร่ง หากในความฝันดูเหมือนจะมีอาการปากแห้งแสดงว่าเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาแข่งขันได้ การถ่มน้ำลายใส่กำแพงในความฝันหมายถึงการใช้จ่ายเงินไปในทางที่ดีหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ทำกำไร การถ่มน้ำลายบนพื้นในความฝันหมายถึงการซื้อที่ดิน การถ่มน้ำลายใส่ต้นไม้ในความฝันหมายถึงการทวนคำสัญญา การถ่มน้ำลายใส่คนอื่นในความฝันหมายถึงการดูถูกเขา น้ำลายอุ่น ๆ ในความฝันหมายถึงชีวิตที่ยืนยาวในขณะที่น้ำลายเย็นแสดงถึงชีวิตที่สั้น สีของน้ำลายในความฝันแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจ การพ่นเลือดหรือเสมหะในความฝันหมายถึงการพูดไม่ดีต่อผู้อื่น…

ความผิดหวังจากเพื่อน การเชื่อมโยงความล้มเหลว…

การถ่มน้ำลายลงพื้นแสดงว่าเราต้องพยายามอย่างมากเพื่อบรรลุเป้าหมาย การถ่มน้ำลายใส่คนแสดงว่าโชคร้าย…