การทาเล็บในฝันเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่คุณรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของสิ่งที่คุณรู้สึกดีเพื่อให้คนอื่นสังเกตเห็นเกี่ยวกับคุณ…