ความฝันของสมุดบันทึกบ่งบอกถึงความรักและความสุข มันเป็นลางดี…

เป็นตัวแทนของความคิดถึงหรือความทรงจำในวัยเด็กของเรา หากเราเปิดขึ้นมาและเห็นว่าว่างเปล่าแสดงว่าเราต้องการลบอดีต ความรู้สึกที่เรามีในความฝันนี้จะแสดงให้เห็นว่าอดีตของเราเป็นอย่างไร…

…(บันทึก) ในความฝันสมุดบันทึกหมายถึงการจัดการค่าใช้จ่ายของตนเองหรือจดจำอดีต สมุดบันทึกในความฝันยังแสดงถึงอสังหาริมทรัพย์หีบสมบัติผลประโยชน์ผลกำไรความทุกข์ภาระหรือความคิดเห็นที่ไม่ดี หากคนว่างงานเห็นสมุดบันทึกในความฝันหมายความว่าเขาจะหางานทำ (ดูกระดาษด้วย)…

ความฝันของสมุดบันทึกบ่งบอกถึงความรักความสุขที่ผิดปกติ ลางดี…

…(สมุดบันทึก | บันทึก | กระดาษ) แผ่นกระดาษในความฝันหมายถึงคำสาบานคำปฏิญาณหรือคำมั่นสัญญา การเขียนบันทึกลงในกระดาษในความฝันหมายถึงการเนรคุณและไม่เคารพผู้อื่น นักเขียนในความฝันยังเป็นตัวแทนของคนที่มีภาระกดดันสงสัยและไม่แน่ใจด้วยเหตุนี้งานเขียนจึงกลายเป็นแพะหลบหนีของเขาและเป็นทางออกจากภาวะซึมเศร้า หากเจ้านายให้กระดาษเขียนอะไรบางอย่างในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะร้องขออะไรบางอย่างจากเจ้านายของเขาและในที่สุดก็ได้รับมัน หากใครรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางคนแล้วเห็นว่าตัวเองถือปากกาและกระดาษแผ่นหนึ่งในความฝันนั่นหมายความว่าความสับสนของเขาจะถูกแทนที่ด้วยความชัดเจน การถือกระดาษในความฝันยังหมายถึงการบรรลุเป้าหมายหรือทำโครงการให้สำเร็จหรือจบโปรแกรม พนักงานขายกระดาษในความฝันหมายถึงคนที่ช่วยให้คนฉลาดแกมโกงทำเล่ห์เหลี่ยม (โปรดดูสมุดบันทึก | กระดาษ | เขียน | นักเขียน)…