ความฝันเกี่ยวกับยักษ์เป็นสัญลักษณ์ของลักษณะของตัวคุณที่โอ่อ่าหรือใหญ่เกินกว่าจะเพิกเฉย คุณอาจกำลังพยายามเอาชนะอุปสรรคที่หนักอึ้ง ปัญหาบุคคลหรือความรู้สึกที่ครอบงำคุณ สัญญาณบ่งบอกว่าคุณอาจมีปมด้อย อีกทางหนึ่งยักษ์อาจสะท้อนให้เห็นว่าทักษะหรือความสามารถของคุณทรงพลังหรือมีอำนาจเหนือกว่า ความฝันเกี่ยวกับการเป็นยักษ์เป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกของคุณที่แข็งแกร่งหรือดีกว่าคนอื่นในทางใดทางหนึ่ง คุณอาจรู้สึกว่าคนอื่นมีอำนาจเหนือผู้อื่นได้ง่ายหรือชื่อเสียงของคุณทำให้ผู้คนเป็นที่สนใจ…