หากฝันเี่ยวับโลงศพที่เปิดอยู่นั่นหมายความว่าคุณรู้สึถูคุคามจากบทที่ไม่เปิดเผยในอดีตของคุณ หากมันถูปิด – ความฝันสามารถตีความได้ว่าคุณต้องการซ่อนส่วนหนึ่งของตัวเองที่คุณไม่ชอบ…

ารฝันว่าอยู่ในโลงศพหมายความว่าคุณควรตรวจสอบพฤติรรมของตัวเองเนื่องจากโลงศพประกาศความสูญเสียต่างๆรวมถึงการเสียชีวิตของคนใกล้ชิด สัญลัษณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากผู้ฝันอธิษฐานข้างโลงศพ ารฝันถึงโลงศพที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสีขาวภายในวิหารที่มีแสงไฟแสดงให้เห็นว่าเร็ว ๆ นี้จะมีงานแต่งงานในครอบครัว แต่ารแต่งงานจะล้มเหลว ารฝันว่านอนอยู่ในโลงศพโดยไม่รู้อะไรอีบ่งบอกถึงชีวิตที่ยืนยาวสำหรับผู้ฝัน ารฝันว่าโลงศพเคลื่อนตัวเองบ่งบอกถึงการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงในครอบครัวหรือในชีวิตสมรสหากผู้ฝันอยากจะแต่งงาน ในกรณีที่คุณกำลังจะแต่งงานความฝันนี้สามารถบอกถึงอุปสรรคสำหรับงานแต่งงานได้ ารฝันว่าใช้โลงศพเป็นที่นั่งในรถม้าที่นำศพไปที่สุสานนั้นเป็นการประกาศความผิดปกติและโรคที่สำคัญสำหรับญาติหรือเพื่อน ความฝันที่จะเฝ้าดูว่าโลงศพถูใส่ไว้ในรถม้าเป็นการประกาศถึงปัญหาร้ายแรงที่บ้านตลอดจนการทะเลาะันบ่อยครั้งในชีวิตแต่งงานหรือในความสัมพันธ์…

ารฝันถึงโลงศพหมายความว่ามโนธรรมของคุณไม่สะอาดและคุณสำนึผิดต่อบาปในอดีต นอกจากนี้ยังสามารถเป็นชื่อพ้องของโรคและความเศร้า…

ความฝันของโลงศพบ่งบอกถึงความรู้สึผิดชอบชั่วดีที่ไม่ชัดเจนเพราะสำนึผิดต่อสิ่งต่างๆในอดีต นอกจากนี้ยังอาจมีความหมายเหมือนันับโรคและภาวะเศร้าอย่างรุนแรง…

…(อาร์ค) ในความฝันโลงศพหมายถึงความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ หากใครเห็นตัวเองซ่อนตัวอยู่ในโลงศพในความฝันนั่นหมายถึงการกลัวศัตรูและคนนั้นไม่สามารถเผชิญหน้าับเขาได้แม้ว่าองค์ประกอบนี้ในความฝันอาจหมายถึงความรอดหรือรอดพ้นจากอันตรายที่จะตามมา หากมีใครเห็นตัวเองขี่บนโลงศพในความฝันนั่นหมายความว่าชื่อของเขาถูเอ่ยถึงในพินัยกรรมหรือเขาจะต้องเผชิญับข้อพิพาทเี่ยวับมรดกที่จะทำให้เขาได้เปรียบ ถ้าใครได้รับโลงศพในความฝันหมายความว่าเขาได้รับความรู้ความสงบสุขและศัดิ์ศรี โลงศพในความฝันยังแสดงถึงความเครียดและความังวลหรือยานพาหนะในการเดินทาง ภาชนะผสมแป้งของมิลเลอร์ซึ่งตามเนื้อผ้าเคยมีลัษณะเหมือนโลงศพในความฝันหมายถึงชายผู้เที่ยงธรรมหรือผู้มีความรู้และเป็นแนวทางที่แท้จริง (ดู Sarcophagus ด้วย)…

ความฝันด้วยเข็มขัดที่เป็นสัญลัษณ์ของการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือ เป็นผู้หรือสถานการณ์ที่จะเป็นผู้ประันตนผู้ประันตนหรือหัณที่จ่าย มันสามารถสะท้อนถึงวิธีารที่คุณหรือคนอื่นําลังช่วยหรือ~แบก~คนอื่น สีของสายพานอาจบ่งบอกถึงความตั้งใจ ตัวอย่าง: ชายคนหนึ่งฝันเห็นผู้หญิงที่เขาชอบสวมเข็มขัดสีชมพู ในชีวิตจริงเขาเป็นเพียงการช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้เพราะเขาโลภทางเพศของเธอ เข็มขัดสีชมพูสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเขามีความปรารถนาที่นําเขาเพื่อช่วยหรือสนับสนุนผู้หญิง

ความฝันเี่ยวับรถพ่วงเป็นสัญลัษณ์ของการตัดสินใจหรือการควบคุมตนเองที่มุ่งเน้นไปที่ารช่วยเหลือหรือ~แบก~คนอื่น ๆ รถบรรทุพ่วงสามารถสะท้อนถึงบุคคลหรือสถานการณ์ที่ช่วยให้คุณติดตามได้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของความพยายามของคุณเองเพื่อสนับสนุนคนผ่านปัญหา ความฝันเี่ยวับการลากลากคนอื่นสามารถเป็นตัวแทนคนอื่น ๆ ที่ขึ้นอยู่ับคุณผ่านความยากลําบา