(ดูผักต้ม)

…(ลวก | ไข่ต้ม | ลวก | สตู) ในความฝันผักต้มไข่เนื้อหรือไข่ลวก ฯลฯ หมายถึงรายได้ที่มาอย่างรวดเร็วหรือธุรกิจที่ทำกำไรได้ ผักต้มในความฝันยังหมายถึงการจ่ายหนี้การมาถึงโดยไม่คาดคิดของบางสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภายหลังการเฉลิมฉลองงานแต่งงานหรือความทุกข์ความเศร้าโศกหรือความยากจน การปรุงผักผสมกับนมในความฝันหมายถึงการผสมเชื้อสายหรือการแต่งงานจากชนเผ่าอื่นหรืออาจหมายถึงการเริ่มต้นใหม่และประเพณีที่ดี (ดูสตูด้วย)…